logo tekst vanvulpen

Ook in 2020 organiseren we weer een aantal zomerconcerten. Meer info vindt u onder het menu concerten.
Alle concerten zijn vrij toegankelijk.

zomerconcerten2020Maatregelen Corona bij de zomerorgelconcerten 2020.
Vanaf 1 juli is het van overheidswege - onder voorbehoud en met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen - toegestaan om maximaal 100 bezoekers toe te laten bij culturele evenementen. Dat betekent dat orgelconcerten ook weer mogelijk zijn, met een maximum van 100 bezoekers.
De organisatie van een concert moet voorzorgsmaatregelen nemen en erop toezien dat ze worden nageleefd.
Eén belangrijke maatregel is, dat de bezoekers verplicht zijn zich vooraf bij de organisatie aan te melden om een plaats te reserveren.
De Concertcommissie heeft daarom besloten dat bezoekers van de orgelconcerten zich vooraf aanmelden. Vooraf aanmelden kan plaatsvinden tot het moment dat het concert begint.

Dit kan via het formulier dat u hieronder vindt. Bij de ingang van de kerk zullen er ook formulieren liggen waar de concertbezoekers zich ter plekke kunnen aanmelden, zodat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Meestal zijn er bij de zaterdagmiddagconcerten geen 100 bezoekers, maar mochten er toch eens meer bezoekers komen, dan kan het dus gebeuren dat sommige bezoekers niet kunnen worden toegelaten.
En verder geldt nog steeds: bij griepklachten, koorts, verkoudheid enz. blijf dan thuis! De concertcommissie zal vragen naar de gezondheid van de bezoekers en behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel een concertbezoeker niet toe te laten. En: ook in de kerk houden wij 1.50 m. afstand van elkaar.
Als ieder zich hieraan houdt zien wij uit naar een mooie concertserie. De toegang is vrij er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Thema van de concertserie dit jaar is “75 jaar bevrijding”. In het plantsoen om de kerk is op borden een tentoonstelling geplaatst met de bevrijding van IJsselstein en wat daar aan voorafging.