logo tekst vanvulpen

Martien van der Zwan (1973) kreeg de eerste orgellessen van zijn vader. Later waren Martien van der Knijff en Ronald de Jong zijn orgeldocenten. Aan het Rotterdams Conservatorium studeerde hij als hoofdvak orgel en als bijvakken piano en zang. Zijn leermeesters waren Arie J. Keijzer en Bas de Vroome. In 1998 behaalde hij het diploma "Docerend Musicus". Naast deze studie volgde hij improvisatielessen orgel bij de Gorinchemse organist/musicus Jan Bonefaas. Verder studeerde hij bij Eduard Nieland, de SNK en de muziekschool te Alphen aan den Rijn koordirektie. Als organist is hij verbonden aan de Oude St. Nicolaaskerk te IJsselstein en de Chr. Ger. Kerk te Rijnsaterwoude. In het dagelijks leven is hij parttime-docent muziek. Ook heeft hij een lespraktijk voor orgelleerlingen. Hij dirigeert enkele koren en werkte als dirigent en als begeleider mee aan concerten en CD-opnamen. Diverse composities voor koor en orgel verschenen van zijn hand.

Meer informatie over de activiteiten van Martien is te vinden op de website:

http://www.martienvanderzwan.nl/

 

martien van der zwan

Henk van Lingen (1960) leerde de eerste beginselen van het orgelspel van zijn vader. Verder wist hij zich door voornamelijk zelfstudie tot een behoorlijk niveau op te werken, zodat hij in 1974, op veertienjarige leeftijd, voor het eerst tijdens de eredienst het orgel bespeelde in de hervormde kerk in Nieuwegein-Zuid (Vreeswijk). Tot 1 april 2008 is hij daar organist geweest.
Momenteel volgt hij lessen bij Gerrit Christiaan de Gier op het orgel van de Oude St. Nicolaaskerk in IJsselstein. Sinds 1995 is hij tweede organist van die kerk. Henk van Lingen deed in de loop der jaren mee aan verschillende
concoursen. In 1998 won hij de eerste prijs van het Orgelconcours-Zederik en in 1999 was hij derdeprijswinnaar van dit concours. Verder heeft hij meegewerkt aan een tweetal cd-opnamen. In het dagelijks leven is hij werkzaam als stafjurist bij de Rechtbank in Den Haag.

henk van lingen

Op elfjarige leeftijd ontving Simon (1973) zijn eerste orgellessen van Gijsbert Lekkerkerker. Later werd de orgelstudie voortgezet bij Gerrit Christiaan de Gier te IJsselstein. Op dit moment volgt hij interpretatie- en improvisatielessen bij Cor Ardesch in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwe Kerk in Dordrecht. Hij volgde een masterclass improvisatie aan de internationale orgelakademie in Passau (dld). Aan de Schumann Akademie te Utrecht volgde hij 1 jaar de opleiding klassieke muziek. In 2013 behaalde hij het diploma Kerkmuziek bij o.a. Dr. Arie Eikelboom en Jeroen de Haan. Van 2000 -2005 was hij organist in de hervormde gemeente te Zijderveld. Sinds 1995 is hij organist van de Oude St. Nicolaaskerk te IJsselstein. Contactgegevens

.simon koolen

 

Onderstaand kunt u enkele muziekstukken beluisteren uit live-opname’s van concerten de afgelopen jaren in IJsselstein.

Partita ueber "Was Gott thut, das ist Wohl getan", Joh. Pachelbell (MP3 - 2007)

Triosonate V in C-Dur BWV 529 (MP3 - 2009)

Variaties over ‘Ick wil my gaen vertroosten’ Jacob Bijster (MP3 2012)

Fantaisie sur une jeune fillette - Bert Matter (MP3 2014)

Improvisatie over het IJsselsteins volkslied t.g.v. 700 jaar IJsselstein

- Het volkslied (klik hier voor pdf)

- Toelichting op de improvisatie (klik hier voor pdf)

- Improvisatie (13-7-2010)

Van de CD ‘Actie voltooiing orgel’ juli 2000:

‘Vor deinen Thron tret ich hiermit’ BWV 668